roda, 11 lipca 2018 r. ? Lublin ? odsonicie Pomnika Ofiar Ludobjstwa na Woyniu.
Uroczystoci rozpoczn si o g. 12.00 ? Msz w. w Kociele Garnizonowym NMP przy al. Racawickich 20. Nastpnie bdzie mia miejsce pochd ulicami miasta: ?Marsz Pamici? na Skwer Ofiar Woynia. I tam rozpoczn si uroczystoci z ceremoniaem wojskowym pod pomnikiem Ofiar Woynia i Kresw. Prawda o tym ludobjstwie, bya skrywana i zakamywana przez 70 lat. Przychodzc dajesz wiadectwo prawdzie o historii naszej Ojczyzny. Uroczysto zostaa objta honorowym patronatem: Wojewody Lubelskiego Przemysawa Czarnek, Instytutu Pamici Narodowej (IPN) Prezesa Jarosawa Szarek, Marszaka Wojewdzwa Lubelskiego Sawomira Sosnowskiego.