Skierniewice

Cmentarz Parafii w. Jakuba w Skierniewicach
ul. Kozietulskiego
96-100 Skierniewice

Spoczywaj:

Elbieta Rodziewicz (? - 1984-05-02) wicej... s:KW1, rz:4, g:40
Eugeniusz Rodziewicz (? - 1982-09-14) wicej... s:KW1, rz:4, g:40
Marek Rodziewicz (? - 1988-02-18) wicej... s:KW1, rz:4, g:40