Groby symboliczne

.:: Leśniczówka Żuków, gmina Klewań

Spoczywa:

Jarosław Rodziewicz (12.04.1912 - 06.03.1943)     więcej...

 

 

.:: Warszawa Św. Antoni

Spoczywają:

Wilhelmina Ludwika Rodziewicz Szczepankowa (01.01.1915 - 07.08.1944)     więcej...
Tadeusz Rodziewicz (1883 - 1947)     więcej...

.:: Warszawa  Katedra WP

Spoczywają:

Antoni Rodziewicz (1895 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Jan Rodziewicz (1912.05.12 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Albin Rodziewicz (1905.03.28 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Bolesław Rodziewicz (1912 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Mikołaj Rodziewicz (1901.11.1 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Stefan Rodziewicz (1916.04.09 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Wacław Rodziewicz (1912.01.24 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Kazimierz Rodziewicz (? - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Walenty Rodziewicz (? - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska
Andrzej Rodziewicz (rod. Bielewicz) (1895.02.05 - 1940)     więcej... Kaplica Katyńska

 

.:: Lida...

Spoczywają:

Bronisław Rodziewicz     więcej... Lida, kaplica cmentarna pod wezwaniem św Zofii

 

 

.:: Giby k. Augustowa

Spoczywają:

Radzewicz Antoni      więcej... Giby k. Augustowa
Radzewicz Józef      więcej... Giby k. Augustowa
Radzewicz Bolesław      więcej... Giby k. Augustowa
Rodziewicz Edward      więcej... Giby k. Augustowa