Olszewo Węgorzewskie

 

 

Cmentarz kościelny

 

Spoczywają:

Helena Radzewicz (rod. Gryguć) (14.02.1914 - 12.10.2001)     więcej...