mieszkowo

Cmentarz miejscowy

Spoczywaj:

Jzefa Rodziewicz wicej... 1874 - 1954
Jan Rodziewicz wicej... 1891 - 1954
Jadwiga Rodziewicz wicej... 1896 - 1998
Jan Rodziewicz wicej... 1926 - 1997
Wanda Zieraka (rod. Rodziewicz) wicej... 1921 - 1994
Jan Rodziewicz wicej... 1971 - 1983