Śmieszkowo

 

 

Cmentarz miejscowy

 

Spoczywają:

Józefa Rodziewicz     więcej... 1874 - 1954
Jan Rodziewicz     więcej... 1891 - 1954
Jadwiga Rodziewicz     więcej... 1896 - 1998
Jan Rodziewicz     więcej... 1926 - 1997
Wanda Zierałka (rod. Rodziewicz)     więcej... 1921 - 1994
Jan Rodziewicz     więcej... 1971 - 1983