18.

Macewicze 1

Ga pochdzca od Gabriela

zobacz map II RP
zobacz ga w formacie gif tu lub pdf tu