- Lista osób -

1. Rodziewiczówna Marja - t.11 s.434

2. Rodziewiczówna Bronia - t.11 s.434

3. Rodziewiczówna J. - t.8 s.292

4. Rodziewiczówna H. - t.8 s.291

5. Rodziewiczówna J. - t.8 s.289

6. Rodziewiczówna P. - t.11 s.124

7. Rodziewiczówna M. - t.11 s.124

8. Rodziewiczówna Zofja - t.11 s.123

9. Rodziewiczówna M. - t.11 s.113

10. Rodziewiczówna H. - t.11 s.113

11. Rodziewiczówna B. - t.11 s.113

12. Rodziewiczówna W. - t.11 s.88

13. Rodziewiczówna Z. - t.11 s.87

14. Rodziewiczówna L. - t.11 s.87

15. Rodziewiczówna L. - t.11 s.87

16. Rodziewicz J. - t.11 s.440

17. Rodziewicz B. - t.11 s.440

18. Rodziewicz B. - t.11 s.439

19. Rodziewicz Kazimierz - t.11 s.120

20. Rodziewicz Kazimierz - t.11 s.119

21. Rodziewicz Cz. - t.11 s.112

22. Rodziewicz Mieczysław - t.7 s.108

23. Rodziewicz P. - t.8 s.90

24. Rodziewicz Al. - t.8 s.90

25. Rodziewicz Michał - t.13 s.212

26. Rodziewicz T. - t.2 s.337

27. Rodziewicz T. - t.2 s.338

28. Rodziewiczówna Wanda - t.9 s.252

29. Rodziewicz - t.11 s.195

30. Rodziewicz Z. - t.8 s.84

31. Rodziewiczówna J. - t.8 s.42

32. Rodziewicz Edward - t.8 s.37

33. Rodziewiczówna Helena - t.8 s.322

34. Rodziewiczówna Zofja - t.8 s.322

35. Rodziewiczówna J. - t.8 s.366

36. Rodziewicz J. - t.8 s.286

37. Rodziewicz W. - t.8 s.288

38. Rodziewiczowa J. - t.8 s.289

39. Rodziewiczówna H. - t.8 s.291

40. Rodziewiczówna M. - t.11 s.408

41. Rodziewicz J. - t.11 s.410

42. Rodziewiczówna Zofja - t.7 s.409

43. Rodziewicz A. - t.11 s.377

44. Rodziewicz E. - t.11 s.377

45. Rodziewicz T. - t.11 s.378

46. Rodziewiczówna H. - t.7 s.346