Donat Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony ?

zmary 1887.6.6

miejsce spoczynku Warszawa, cmentarz Stare Powzki