Marian Rodziewicz

urodzony 1903.7.23

zmary 1984.8.24

miejsce spoczynku Wrocaw, cmentarz Osobowice

kwatera pole 132