Wiktor Rodziewicz

urodzony 1917.3.19

zmary 1988.5.22

miejsce spoczynku Wrocaw, cmentarz Osobowice

kwatera pole 101