Marian Radzewicz

urodzony 23.09.1923

zmary 23.05.1984

miejsce spoczynkuPieszkowo, cmentarz 1 km. za kocioem