Jan Radzewicz

urodzony 1940.3.3

zmary 1995.8.12

miejsce spoczynkuPieszkowo, cmentarz 1km. za kocioem