Jerzy Rodziewicz Toru

urodzony 1926

zmary 1944

miejsce spoczynku Toru, cmentarz w. Jerzego (grb symboliczny).

kwatera od wejcia w prawo