Helena Rodziewicz (rod. Radwan-odziska)

urodzona 1894

zmara 1986

miejsce spoczynku Toru, cmentarz w. Jerzego

kwatera od wejcia w prawo