Aleksander Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony 8.09.1898

zmary 25.04.1981

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Ku Socu

Kwatera Al. Zasuonych