Bartosz Rodziewicz

urodzony 23.06.1996

zmary 13.09.1996

miejsce spoczynku Szczecin, cmentarz Centralny
ul. Ku Socu

Kwatera 10, rzd 1, grb 20