Wadysaw Radziewicz

urodzony 1921

zmary 07.08.2007

miejsce spoczynku Legionowo, cmentarz Miejski

kwatera od wejcia w lewo