Walenty Rodziewicz (rod. Rodziewicz)

urodzony ?

zmary 1940

miejsce spoczynku(symboliczne) Warszawa cmentarz Katedra WP

kwatera Kaplica Katyska