Dekanat oszmiański w 1784r. w świetle opisów parafii

Iwona Siwińska

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Maroszka
żródło: Internet