Grzegorz Rąkowski

Smak Kresów

...

Książkę wydała Oficyna Wydawnicza "Rewasz"