Katarzyna Węglicka

Polacy z Kresów. Znani i nieznani

...

Książkę wydało Wydawnictwo Bellona