Krzysztof Radziewicz

     Urodził się 6 listopada 1950 roku w Warszawie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Techniki Teatralnej. Był uczniem prof. Ireny Lorentowicz, prof. Stefana Lisowskiego i prof. Kazimierza Żywuszko.
     Od 1969 roku pracuje w plastycznych pracowniach teatralnych oraz w pracowniach konserwacji zabytków.
     Od ponad dziesięciu lat pracuje jako modelator w Teatrze Polskim w Warszawie. Jednocześnie współpracuje z warszawskimi galeriami.
     Jego obrazy znajdują się w prywatnych zbiorach nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii. Twórczość inspirowana zarówno krajobrazem, architekturą, postacią ludzką oraz utworami muzycznymi.
     Przejawem fascynacji muzyką rockową są cykle poświęcone zespołowi The Rolling Stones, Jimmiemu Hendrixowi oraz Ericowi Claptonowi. Wcześniejsze prace - z lat 70. i 80. ukazywały malarstwo realistyczne wzorowane ma sztuce XIX wieku i wcześniejszej.
     Na kilku obrazach są też widoczne wpływy kolorystyki impresjonistycznej. W latach 90, na podłożu utkanym z wielu gatunków tkanin, o wyraźnie widocznej strukturze, powstały kompozycje o ascetycznym rysunku i oszczędne w kolorze.     więcej na: www.e-galeria.com.pl/obrazy.html