Poszukuj kadej wiadomoci o moich przodkach, szczeglnie interesuje mnie przodek-ojciec mojego pradziadka Bolesawa Rodziewicza ur. 1852 r., nastpnie mieszkajcego do mierci w Rakowie pow. Moodeczno woj. wileskie. Zmar w 1914 r., pochowany w Rakowie. ona Michalina. Udao mi si ustali, e Bolesaw by synem Powstaca z 1863 r. Jako sierota zosta przygarnity na wychowanie przez ks. Eustachego Karpowicza, ktry by rwnie kapanem w Rakowie w pniejszym okresie. Bolesaw by w tym kociele organist a do swojej mierci 14.04.1914 r. Mia picioro dzieci. Nie wiem jednak gdzie si urodzi, by moe do Rakowa przyjecha razem z ksidzem Karpowiczem. Nie znam rwnie Jego rodzicw. Bd bardzo wdziczny za kad informacj lub najmniejszy trop o tej rodzinie.

Czesaw Majewski