Poszukuj info. o Ludwiku i Zygmuncie Rodziewiczach, ktrzy w latach 1892-1898 byli uczniami w szkole sztygarw w Dbrowie (Zagbie Dbrowskie) i wraz z kolegami:Tytusem Filipowiczem, Janem Rutkiewiczem i innymi dziaali w ruchu robotniczym (socjalistycznym).