Spis parafialny z 1865

 
Dokumenty dotyczące Rodziewiczów z okolic Krzywska. Są to wyroki Sądowe, nadania Ziemi itd 

Oryginalna widokówka z 1938 r., adresowana do kpt.Grzegorza Rodziewicza zamieszkałego w Modlinie a urodzonego 20.08.1904 r. na Podolu.W 1921 r. wstąpił do szkoły podchorążych w Warszawie, a później po kursie oficerów łączności w Zegrzu został podporucznikiem. Dane wg.Akt personalnych z lat 1920-1938, znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

 

 

 

     Starodruki Rodu Orzepowskich (powiązanych z Rodziewiczami)

Tekst Wywodu z Ksiag Szlacheckich 1820 

 

 

     Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. normującą kwestię polskich barw narodowych (oryginał znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu).

 

 

     Kopia dekretu wywodowego Rodziewiczów herbu Łuk.

 

 

     Wypis Z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko Wileńskiej

 

 

     Wypis Z Ksiąg Szlacheckich Guberni Wileńskiej Familii Urodzonych Rodziewiczów Herbu Łuk Roku 1804

 

 

     Wypis z Ksiąg Szlacheckich Familii Rodziewiczów herbu Jastrzębiec.

 

 

     Oryginalny herb Jastrzębiec