Starodruki Rodu Orzepowskich (powiązanych z Rodziewiczami)

Tekst Wywodu z Ksiag Szlacheckich 1820 

 

 

     Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. normującą kwestię polskich barw narodowych (oryginał znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu).

 

 

     Kopia dekretu wywodowego Rodziewiczów herbu Łuk.

 

 

     Wypis Z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko Wileńskiej

 

 

     Wypis Z Ksiąg Szlacheckich Guberni Wileńskiej Familii Urodzonych Rodziewiczów Herbu Łuk Roku 1804

 

 

     Wypis z Ksiąg Szlacheckich Familii Rodziewiczów herbu Jastrzębiec.

 

 

     Oryginalny herb Jastrzębiec