Artur Rodziewicz

Artur Rodziewicz ur. 1977 r. w Warszawie, herbu Podkowa, wnuk Alberta, syn Andrzeja
Adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, nauczyciel filozofii, antropologii kultury i greki klasycznej w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. J. Grotowskiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW. Studiował też jako wolny słuchacz filologię klasyczną i arabistykę. Interesje się filozofią starożytną i Bliskim Wschodem, zwł. Syrią i Iranem. Opublikował przekład i omówienie najstarszego greckiego tekstu poświęconego krytyce demokracji (Ustrój Ateńczyków), współautor Słownika Wiedzy o Kulturze (wyd. Arkady http://www.arkady.com.pl/product/8877.html), autor artykułów (w „Meandrze”, „Studiach Antycznych i Mediewistycznych”, „Etyce”). W 2012 ukazała się jego książka poświęcona filozofii klasycznej, pt. IDEA I FORMA. ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków (patrz zakładka KSIĄŻKI ).