Maciej Rodziewicz

Ukończył Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania i praca zawodowa związały go z województwem warmińsko-mazurskim i ochroną ptaków, w szczególności rzadkich gatunków ptaków drapieżnych. Ich ochroną zajmował się zarówno w ramach pracy zawodowej oraz działając w organizacjach pozarządowych (w latach 90. jako Prezes Komitetu Ochrony Orłów oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków). Obecnie mieszka nad Jeziorakiem na Pojezierzu Iławskim. Jest autorem publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę o ptakach drapieżnych, wykonawcą planów ochrony obszarów chronionych oraz ekspertyz ornitologicznych.

Fotografią zajmuję się od kilkunastu lat. Od 2005 r. jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Był dwukrotnie nagradzany w konkursie na Fotografa Roku Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Jego zdjęcia ukazują się w publikacjach poświęconych przyrodzie, głównie obszaru Pojezierza Iławskiego, w książkach (m.in. wydawnictwa Multico), kalendarzach. Kilkadziesiąt zdjęć jego autorstwa znajduje się na stałej ekspozycji przyrodniczej w Muzeum w Kwidzynie. www.zamek.kwidzyn.pl

Swoje zdjęcia ukazujące piękno przyrody Pojezierza Iławskiego prezentował na indywidualnych wystawach m.in. w: Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Białowieskim Parku Narodowym, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Centrum Kultury w Ostródzie, Kawiarni Yellow w Iławie. Jego praca prezentowana była również na zbiorowej wystawie Laureatów Konkursu Fotograficznego „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego w 2001 r.