Poszukuję każdej wiadomości o moich przodkach, szczególnie interesuje mnie przodek-ojciec mojego pradziadka Bolesława Rodziewicza ur. 1852 r., następnie mieszkającego do śmierci w Rakowie pow. Mołodeczno woj. wileńskie. Zmarł w 1914 r., pochowany w Rakowie. Żona Michalina. Udało mi się ustalić, że Bolesław był synem Powstańca z 1863 r. Jako sierota został przygarnięty na wychowanie przez ks. Eustachego Karpowicza, który był również kapłanem w Rakowie w póżniejszym okresie. Bolesław był w tym kościele organistą aż do swojej śmierci 14.04.1914 r. Miał pięcioro dzieci. Nie wiem jednak gdzie się urodził, być może do Rakowa przyjechał razem z księdzem Karpowiczem. Nie znam również Jego rodziców. Będę bardzo wdzięczny za każdą informację lub najmniejszy trop o tej rodzinie.

Czesław Majewski