Poszukuję info. o Ludwiku i Zygmuncie Rodziewiczach, którzy w latach 1892-1898 byli uczniami w szkole sztygarów w Dąbrowie (Zagłębie Dąbrowskie) i wraz z kolegami:Tytusem Filipowiczem, Janem Rutkiewiczem i innymi działali w ruchu robotniczym (socjalistycznym).