1. Galeria Alberta Rodziewicza (1911-2001) gałąź Chlebniszki

 


 

 

2. Galeria Aleksandra Rodziewicza (1899-1968) gałąź Gierwielańce

 


 

 

3. Galeria Bronisława (1906-1992) gałąź Mińsk Litewski

 


 

 

4. Galeria Franciszka Rodziewicza (1892-1973) gałąź Chorążyce

 


 

 

5. Galeria Kazimierza Rodziewicza (1903-1989) gałąź Józefinowo

 


 

 

6. Galeria Witolda Rodziewicza (1850?-1913) gałąź Buzułuk

 


 

 

7. Galeria Antoniego Rodziewicza (1926-2013) gałąź Zawiszańce

 


 

 

8. Galeria Włodzimierza Rodziewicza (1909-1976) gałąź Witebsk