Wrocław Osobowice

 

 

Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice
Miejscowość Wrocław (Województwo DOLNOŚLĄSKIE, Powiat m. Wrocław, Gmina M. Wrocław)
Kod pocztowy 51-110
Ulica Osobowicka 59
Telefon 071 325 22 88 lub 071 327 47 55
Zarządca Kierownik: Łukasz Zalewski
Telefon do zarządcy 071 325 22 88 lub 071 327 47 55
Kategoria Komunalny
Powierzchnia cmentarza ponad 53 ha

Cmentarz został założony w 1867 roku.
Najstarsza jego część, dzisiejszy narożnik południowo - wschodni przylegający do ul. Osobowickiej, stanowiła kwadratowy obszar podzielony dwoma przecinającymi się drogami na cztery zasadnicze kwadraty. W skrzyżowaniu, w punkcie centralnym, stał krzyż.
W narożniku północno - zachodnim tego założenia zbudowano w 1872 roku kaplicę. Był to ośmioboczny budynek zaprojektowany przez mistrza budowlanego Carla Kolbe. W narożniku południowo - wschodnim natomiast umieszczono budynki administracyjno - mieszkalne i obsługi cmentarza. Zachowany budynek, znajdujący się poza terenem dzisiejszego cmentarza, powstał w 1871 roku. Jest to jednokondygnacyjna budowla z cegły klinkierowej i dachem krytym dachówką.
Od 1867 roku ta najstarsza część cmentarza użytkowana była przez parafię Św. Wojciecha. W następnym okresie teren podzielony został na pola wykorzystywane niezależnie od siebie przez trzy parafie: wspomnianą Św. Wojciecha oraz Św. Michała i Św. Macieja. Od 1875 roku z cmentarza korzystała również gmina ewangelicka Św. Bernarda.
Około 1869 roku zbudowano drogę łączącą miasto z cmentarzem, jednocześnie rozpoczęto budowę drewnianego ogrodzenia wokół terenu nekropolii. W 1882 roku powiększono cmentarz (jego część ewangelicką) w kierunku północnymi i zachodnim.
W 1885 roku do części tej przyłączono parcelę przylegającą do jej zachodniej granicy. W rezultacie na przełomie wieków cmentarz posiadał kształt prostokąta, stanowiącego dzisiejszy fragment południowy nekropolii. Cały ten teren podzielony był, krzyżującymi się pod kątem prostym, drogami ciągnącymi się przez całą długość i szerokość cmentarza, tworzącymi w ten sposób regularną siatkę kwadratowych kwater. W tym czasie istniało najpierw pięć (1901 r.) potem sześć (1904 r.) wejść na cmentarz. Wszystkie położone były u wylotu dróg od strony ul. Osobowickiej.
Wraz z rozwojem terytorialnym cmentarza zwiększyła się również liczba użytkowników. Od ok. 1890 roku odbywały się tutaj pochówki zmarłych ze szpitala Wszystkich Świętych. W 1900 roku z terenów grzebalnych korzystały już gmina luterańska, starokatolicy oraz parafia NMP na Piasku. Parafia ta wykorzystywała specjalnie wytyczony teren dochodzący do zabudowań administracyjno - mieszkalnych. Była to wąska działka wzdłuż ul. Osobowickiej, połączona z dużym cmentarzem wąskim przejściem. Od 1911 roku z cmentarza komunalnego korzystała również parafia Św. Bonifacego i Zbawiciela. Od tego roku aż do końca lat 30 XX wieku skład użytkowników cmentarza nie uległ zmianie.

 

http://www.zck.wroc.pl/go/wroclawskie-cmentarze-komunalne/cmentarz-komunalny-oddzial-osobowice/

 

Spoczywają:

Janina Rodziewicz (1933.01.08 - 2003.08.10)     więcej... pole 3
Wacław Rodziewicz (1926.08.15 - 1990.09.01)     więcej... pole 3
Janina Rodziewicz (1921.06.24 - 1985.09.07)     więcej... pole 39
Zofia Rodziewicz (1910.09.26 - 1995.11.30)     więcej... pole 41
Bronisław Rodziewicz (1906.11.30 - 1954.11.09)     więcej... pole 41
Edward Rodziewicz (1939.03.16 - 1991.01.24)     więcej... pole 48
Genowefa Rodziewicz (1911.09.20 - 1984.01.21)     więcej... pole 52
Januariusz Rodziewicz (1936.03.09 - 1996.08.08)     więcej... pole 53
Franciszek Rodziewicz (1898.08.13 - 1969.10.02)     więcej... pole 77
Eufrozyna Rodziewicz (1884.09.18 - 1970.02.17)     więcej... pole 82
Maria Rodziewicz (1908.04.27 - 1990.03.14)     więcej... pole 82
Stanisław Rodziewicz (1909.05.29 - 1990.06.06)     więcej... pole 82
Ewa Rodziewicz (1900.09.08 - 1977.11.06)     więcej... pole 93
Wiktor Rodziewicz (1917.03.19 - 1988.05.22)     więcej... pole 101
Helena Rodziewicz (1916.11.26 - 1982.07.25)     więcej... pole 107
Aleksandra Rodziewicz (1904.04.24 - 1993.12.09)     więcej... pole 108
Bolesław Rodziewicz (1912.02.04 - 1977.04.25)     więcej... pole 108
Janusz Rodziewicz (1935.07.23 - 1976.02.22)     więcej... pole 116
Barbara Rodziewicz (1921.12.04 - 1998.01.11)     więcej... pole 123
Władysław Rodziewicz (1906.01.30 - 1985.02.25)     więcej... pole 129
Aleksander Rodziewicz (1919.11.30 - 2006.02.25)     więcej... pole 131
Marian Rodziewicz (1903.07.23 - 1984.08.24)     więcej... pole 132
Wincenty Rodziewicz (1912.01.13 - 1983.12.07)     więcej... pole 134
Bolesław Rodziewicz (1928.10.30 - 1993.06.28)     więcej... pole 139
Marek Rodziewicz 1971.03.17 - 1991.09.27)     więcej... pole 139