Soleczniki Litwa

 

Spoczywają:

Stanisław Rodziewicz (1948 - 1976)      więcej...
Kazimierz Rodziewicz (1887 - 1927)      więcej...
Juzef Rodziewicz (1898 - 1950)      więcej...
Jan Rodziewicz (1897 1945)      więcej...
Weronika Rodziewicz (1897 - 1966)      więcej...
Edward Rodziewicz (1943 - 1971)      więcej...
Adam Rodziewicz (1916 - 1987)      więcej...
Felicja Rodziewicz (1921 - 2006)      więcej...
Marcin Rodziewicz (1897 - 1961)      więcej...
Janina Rodziewicz (1940 - 1965)      więcej...
Franciszka Rodziewicz (1897 - 1988)      więcej...
Genoefa Radewicz (1939.01.23 - 2003.02.26)      więcej...
Zygmund Radewicz (1942.02.15 - 2005.12.22)      więcej...
Danuta Rodziewicz (1949 - 1989)      więcej...