Mińsk

 

Spoczywają:

Ananiasz Rodziewicz (1810 - 1877.08.12)     więcej... III rząd H
Anna Rodziewicz (rod. Raczkowska) (? - 1879)     więcej... III rząd H