Charków

 

Spoczywają:

Albin Rodziewicz     więcej...  
Andrzej Rodziewicz-Bielewicz     więcej...  
Bolesław Rodziewicz     więcej...  
Mikołaj Rodziewicz     więcej...  
Wacław Rodziewicz     więcej...  
Stefan Rodziewicz     więcej...