Siehniewicze

 

 

Spoczywają:

Taida Niesłuchowska (rod. Rodziewicz)     więcej... 1832 - 1902