Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie – Piatichatkach

25 września br., z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski złożył wizytę na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Pietiechatkach.

W składzie delegacji oprócz oficjeli wzięli udział przedstawiciele Rodzin Katyńskich, przedstawiciele kościołów i wyznań religijnych oraz liczna grupa dziennikarzy. Stronę ukraińską reprezentował Premier Mykoła Azarow i Gubernator Obwodu Charkowskiego Mihajło Dubkin.

Na cmentarzu w Piatichatkach. po hymnie Rzeczypospolitej Polskiej wykonanego przez Orkiestrę Reprezentacyjną WP przemówienia wygłosili: Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski, Premier Ukrainy Pan Mykoła Azarow i przedstawicielka Rodziń Katyńskich Pani E. Gruner-Żarnoch.
Po Mszy Świętej celebrowanej przez biskupa diecezjalnego Ks.Bp. Mariana Buczka odbyły się modlitwy ekumeniczne: rzymsko-katolickie, prawosławne, ewangielicki i muzułmańskie.

Po apelu poległych, pod obeliskiem w części katolickiej cmentarza wieńce złożyl: Prezydent RP, Premier Ukrainy, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Przedstawiciele MON, przedstawiciel Ambasady Węgierskiej i przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów i przedstawiciele Rady Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa.

Po zakończeniu uroczystości Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami Rodzin Katyńskich, a także z przedstawicielami mediów.
Polski Wojskowy Cmentarz w Charkowie został uroczyście otwarty i poświęcony 17 czerwca 2000 r. w obecności Prezesa Rady Ministrów Pana Jerzego Buzka i Premiera Ukrainy Pana Wiktora Juszczenkę.

Teren Cmentarza (wg. projektu: Zdzisława Pidka, Andrzeja Sołygi, oraz Wacława i Jacka Synakiewiczów) ma kształt nieregularnego czworoboku o pow. 2,3 ha. Główne jego elementy to: 75 grobów zbiorowych: 15 polskich, 60 obywateli sowieckiej Ukrainy, z żeliwnymi krzyżami katolickimi i prawosławnymi , „czarna droga”, aleja główna łącząca oba zespoły (polski i ukraiński. Po obu stronach aleji znajdują się tabliczki epatifalijne z nazwiskami zamordowanych.

Posród tych nazwisk znalazłem imiona naszych Kuzynów: Albina, Andrzeja, Bolesława, Mikołaja, Wacława i Stefana…..