Dzień Flagi

Z okazji Dnia Flagi honorowy  prezes naszego Stowarzyszenia – Leszek Rodziewicz w dn. 7 maja br. odwiedził podwarszawską Wesołą. W Gimnazjum nr.119 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego a potem w Domu Kultury wygłosił prelekcję o genezie Dnia Flagi oraz skrytykował pojawiające się w mediach z tej okazji interpretacje powstania polskiej flagi.Poniżej zamieszczamy skan dokumentu źródłowego dotyczącego powstania polskich barw narodowych.

 

 

 

Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. normującą kwestię polskich barw narodowych (oryginał znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu).