Muzeum Marii Rodziewiczówny

11 lipca br. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia odwiedzili w Republice Ściborskiej, Muzeum Marii Rodziewiczówny. Pomysłodawcą i jego twórcą jest Dariusz Morsztyn, który nie szczędzi czasu, sił  i pieniędzy w realizacji swoich zamierzeń w budowie Muzeum Marii Rodziewiczówny na północnych krańcach Polski. Stworzył on muzeum od podstaw na terenie, który przypominać może dzikie ostępy opisane przez Marię Rodziewiczówną w powieści Lato Leśnych Ludzi. Książka ta stanowi zresztą motto niezmordowanego działania Darka w realizacji pomysłu stworzenia Muzeum i wykonania repliki Chaty Leśnych Ludzi.

 

 

Eksponaty zgromadzone w Muzeum budzą podziw, ponieważ są oryginalnymi dowodami minionych lat. W muzeum znajdują się pierwsze wydania powieści Chaty Leśnych Ludzi, fotografie (niektóre jeszcze nigdzie niepublikowane) Marii, jej pracowników, dworu, chaty itd. oraz współczesne fotografie świadków minionych lat i terenów z współczesnej Białorusi, na której terytorium znajdują się obecnie miejsca związane z życiem Marii. Różne przedmioty codziennego użytku pozwalają wyobrazić sobie jak toczyło się życie w tamtych czasach,  pozwalają przenieść się w tak odległą dla współczesnego pokolenia przeszłość… Przedmioty, które dla nas są zwykłą codziennością np.cegła ceramiczna, „zdobyta”  przez Darka z nieistniejącego już od dawna dworu Marii, w opowiadaniu Dariusza jej sposobu, miejsca jej zdobycia staję się fascynującą przygodą dedektywistyczno-obyczajową, której długo można słuchać.

Muzeum jest czynne praktycznie codziennie, ale jednak wymagane jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie. Bliższe dane www.biegnacy-wilk.pl . Adres: Republika Sciborska, 19-520 Banie Mazurskie

Odrębnym zagadnieniem jest pomoc merytoryczna i finansowa Dariuszowi we wspomaganiu tworzenia i użytkowania Muzeum Marii Rodziewiczówny w Republice Ściborskiej. Wszyscy, którzy popierają idee tworzenia Muzeum, mogą przekazywać eksponaty oraz dokonywąć wpłat na konto: 04 1020 4724 0000 3102  0029 1153 z dopiskiem Muzeum Marii Rodziewiczówny- cegiełka nr.5.  „Cegiełka”, (patrz ostatnie zdjęcie), która jest w naszym depozycie przypadnie w udziale tej osobie, która wpłaci najwyższą kwotę (do końca br.).