Odznaczenie medalem PRO MEMORIA

14 września br., w warszawskim Domu Polonii, p.o. Kierownika Urzędu ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Ciechanowski odznaczył grupę osób medalem PRO MEMORIA.

Oto lista odznaczonych: Halina Bonik, Halina Dedejczyk-Macielińska, Józef Górny, Halina Kierska, Eugeniusz Ładny, Mastalska-Chwiejczak, Tomasz Porowski, Stanisław Senkowski, Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Bożena Słupska-Kartaczowska, Sergiusz Sobolew, Kazimierz Stocki, Włodzimierz Kaucz, Jerzy Juszkiewicz, Włodzimierz Rodziewicz, Maria Gugała i Włodzimierz Pepol.