PROMOCJA DOKTORANTÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

3 grudnia 2015 r. w Sali Senatu US odbyła się doniosła uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych Uniwersytetu Szczecińskiego. Z rąk rektora US dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 7 osób a wsród nich dr hab.Barbara Rodziewicz a Wydziału Filologicznego US. Gratulujemy.