VIII Zjazd Rodu Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Radzewiczów i Rudziewiczów.

 

8 raz w Międzywodziu w dniach 19-22 czerwca 2014 r. odbył się Zjazd naszego Rodu. Po raz pierwszy gościliśmy w pensjonacie Neptun, który spełniał wymagania uczestników (wyżywienie, noclegi, parking, plac zabaw dla dzieci, możliwość spotkań i prelakcji). Dodatkowym atutem tego obiektu była wyjątkowo uprzejma i fachowa obsługa, zarówno kelnerska jak i kierownicza.W Zjeździe uczestniczyło 25 członków Stowarzyszenia przybyłych z różnych miast Polski: Warszawy, Gdańska, Zielonej Góry, Węgorzewa, Giżycka, Kamienia Pomorskiego, Stargardu Szczecińskiego, Łuskowa, Wesołej, Bytowa i Ostródy.

Zgodnie z programem Zjazdu prelekcję o śladach Marii Rodziewiczównej na Białorusi, wygłosił Dariusz Morsztyn z Republiki Ścibiorskiej (www.biegnacy-wilk.pl). Opowiadanie swoje ilustrował slajdami na których zobaczyliśmy ludzi pamiętających jeszcze Marię, zabytki i przyrodę Polesia. Duże wrażenie na słuchaczach wzbudziła zniszczona przez czas i wandali izba dworska w której tworzyła pisarka. Pan Darisz Morsztyn realizuje społecznie budowę Muzeum Marii Rodziewiczówny, do którego już zgromadził ponad 200 oryginalnych eksponatów.

Aktualnie, na ten cel, trwa zbiórka pieniędzy poprzez portal Polak Potrafi (www.polakpotrafi.pl/projekt/chata-lesnych- ludzi?utm source=projects.) Informacje na temat projektu są zamieszczane na stronach: www.fotocasty.pl/2255/chata- lesnych-ludzi, www.facebook.com/biegnacywilk a kontakt z Dariuszem: biegnacy-wilk@post.pl.

W zamierzeniach tego podróżnika, fascynata puszczańskiego harcerstwa i propagatora ideii Marii Rodziewiczówny jest wykonanie repliki Chaty Leśnych ludzi, pomóżmy Mu w tym szczytnym zamierzeniu.

Drugą prelekcję wygłosił Honorowy Prezes Stowarzyszenia Leszek Rodziewicz z Międzywodzia o historii batalii o realizacje Dnia Flagi oraz wystąpił z inicjatywą przywrócenia do życia publicznego Chorągwi Rzeczypospolitej (patrz aktualności).

Dzień Flagi obchodzony jest w różny sposób, w zależności od miasta, środowiska itd. Przykład obchodzenia Dnia Flagi w Giżycku, w którym połączone go z festynem i biegami przedstawił (wraz z promocja swojego miasta) Tadeusz Radzewicz z Giżycka.

W części organizacyjnej Zjazdu przewodnicząca Stowarzyszenia Katarzyna Rodziewicz z Pałuk zgłosiła swoją rezygnację z pełnionej funkcji co spowodowało rezygnację skarbnika Leszka Rodziewicza z Ostródy oraz moją wiceprzewodniczącego.

Bogdan Rodziewicz z Wesołej zaproponował i zobowiązał się w terminie do końca lipca br. przedstwienie uczestnikom Zjazdu formalnego stanu naszego Stowarzyszenia (rejestracja KRS, itd,)
Zjazd zakończyła Msza Św.w intencji zmarłych oraz o pomyślność żyjących z Rodu Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Radzewiczów i Rudziewiczów.

Ustalono, że następny Zjazd odbędzie się za rok w tym samym miejscu, co świadczyć może, że zjazd był udany a jego uczestnicy zadowoleni z tego 3 dniowego spotkania.

Włodek Rodziewicz,Warszawa