ZJAZD RODOWEGO STOWARZYSZENIA RODZIEWICZÓW

facebook.com/leszekrodziewicz

Ostróda, dnia 30.05.2017r.

 

Porządek obrad Zebrania Zwyczajnego Członków Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów dnia 16.06.2017 r. godz. 1800 w Międzywodziu

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
2. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Stowarzyszenia z dnia 30.07.2016r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od 31.05 .- 31.12.2016r.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej za okres od 31.05.-31.12.2016r.
7. Zatwierdzenie planów /propozycji/ w sprawach przedstawionych w sprawozdaniu z działalności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania pobytu na Zjeździe gości i członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji finansowej .
9. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
Prezes Zarządu – Leszek Rodziewicz
V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Rodziewicz
Sekretarz – Włodzimierz Rodziewicz

II Zjazd Rododowego Stwarzyszenia Rodziewiczów

W dniach 15 -18 czerwca br. odbył się Zjazd naszego Rodu, który uczestnicy zapamiętają jako zjazd „muzyczny”. Przyczynił się do tego profesjonalny muzyk – Edmund Rodziewicz z Gubina, który śpiewem i grą na harmonii od pierwszego dnia wciągnął uczestników do wspólnej zabawy. Akompaniował mu na gitarze syn Tomasz a silną grupę z Gubina stanowiły jeszcze dwie córki, zięć i czworo wnucząt a także znajomi: Paweł i Cezary ze Szczecina. Jeden z wieczorów uświetnił 14-leni wnuk Dominik, który dał mini koncert grając na klasycznej gitarze. W programie Zjazdu znalazło się sprawozdanie z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia, które przedstawił prezes – Leszka Rodziewicza (Ostróda). Zebrani zaakceptowali przedstawione sprawozdanie. Leszek Rodziewicz (Międzywodzie) wygłosił prelekcję na temat barw narodowych i historii Orła Białego. Po raz pierwszy, na forum zjazdu, Edward Radziewicz (Stargard) przywódca strajku w porcie szczecińskim i uczestnik obrad Okrągłego Stołu przedstawił wrażenia, kulisy i przebieg tych doniosłych dla kraju wydarzeń. Warto podkreślić, że działalność Edwarda nigdy nie była podyktowana robieniem kariery w partiach, czy organach państwowych, samorządowych a pozostał skromnym związkowcem, społecznikiem, ciepłym i dobrym człowiekiem. W zjeździe uczestniczyły także kuzynki z Rosji (Elena) i Ukrainy (Alina) a pozostali z całej Polski: Leszek(Ostróda), Leszek (Międzywodzie), Jarosław i Janusz (Zielona Góra), Włodek (Warszawa), Zdzisław (Giżycko), Alicja i Tadeusz (Węgorzewo), Janusz i Beata ( Pabianice), Mirosław i Grażyna (Grodzisk Mazowiecki), Krystyna i Edward(Stargard), Romuald (Miastko), Edmund, Tomasz, Alina, Krystyna, Monika, Danuta, Maja, Dominik, Wojtek i Igor (Gubin i Wrocław), Henryk (Szczecinek), Radomir, Beata, Małgorzata i Urszula (Poznań), Iwona (Kołobrzeg) i Zbigniew (Międzychód).

Te wspaniałe dni ostatniego weekendu spowodowały, że wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali uczestnictwo w następnym Zjeździe do czego dołącza się niżej podpisany publikując ciekawsze zdjęcia.

Włodek Rodziewicz