GDAŃSK
cm. św. Franciszka

Gdańsk cm. św. Franciszka

Adres cmentarza: Gdańsk-Siedlce, ul. Kartuska 238
Adres biura: Gdańsk, ul. Łostowicka 35 (na Cmentarzu Łostowickim)
Telefon do biura: (58) 30-20-207

Cmentarz zamknięty do bieżącego chowania, z uwagi na wykorzystanie wszystkich miejsc grzebalnych. Aktualnie chowania zmarłych odbywają się jako dochowania do istniejących grobów, w miejscach rezerwowych oraz w miejscach z odzysku po likwidacji opuszczonych grobów o nie przedłużonym terminie ważności.
Powierzchnia obiektu wynosi 1,69 ha.Stanowi on proste założenie cmentarne w formie trzech alei lipowych na kierunku północ – południe i odchodzących od nich alejek prostopadłych dzielących cmentarz na poszczególne kwatery. Górna część ma formę tarasów graniczących z Cmentarzem Łostowickim.
Stanowi on proste założenie cmentarne w formie trzech alei lipowych na kierunku północ – południe i odchodzących od nich alejek prostopadłych dzielących cmentarz na poszczególne kwatery. Górna część ma formę tarasów graniczących z Cmentarzem Łostowickim.Graniczy z Cmentarzem Łostowickim, z którym ma wspólną administrację i od 1979 roku wspólne księgi cmentarne.Na cmentarzu zachowało się kilkadziesiąt nagrobków sprzed 1945 roku.

Spoczywają:

Zofia Rodziewicz (22.10.1930 – 16.03.2006)     więcej… 4B/3/29