GDAŃSK
cm. Łostowicki

Gdańsk cm. Łostowicki

Adres biura i cmentarza: Gdańsk, ul. Łostowicka 35
Telefon do biura obsługi: (58) 30-20-207

Największy, nowy cmentarz komunalny w Gdańsku. Zajmuje rozległy teren, ponad 42 ha, pomiędzy zapleczem ul. Kartuskiej i aleją Armii Krajowej. Od strony południowo-zachodniej graniczy z ul. Cedrową. Główne wejście na cmentarz i parking prowadzi od ul. Łostowickiej. Administracja cmentarza znajduje się po lewej stronie głównego wejścia.Założenie cmentarne zrealizowane zostało na podstawie wielobranżowego projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku. Cmentarz powiększony był w latach 90. Aktualnie realizowany jest ostatni etap rozbudowy cmentarza. Po jego zakończeniu powierzchnia grzebalna zwiększy się o dalsze 7 ha, a ilość nowych miejsc do pochówków wyniesie około 12 tysięcy Kompozycja przestrzenna cmentarza wykorzystuje naturalne, faliste ukształtowanie terenu. Poszczególne kwatery grzebalne których jest 79, mają różne wielkości i kształt wynikający z sieci głównych i bocznych dróg, pomiędzy którymi są zlokalizowane. Oprócz kwater przeznaczonych do bieżących pochówków na Cmentarzu Łostowickim znajduje się kilka innych wydzielonych kwater: Aleja Zasłużonych, Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej, Kwatera Sybiraków z pomnikiem Golgoty Wschodu, kwatery domów opieki społecznej i kwatery wyznaniowe kościołów prawosławnego, greckokatolickiego i polskokatolickiego. Od głównego wejścia prowadzi w głąb cmentarza główna aleja obsadzona kolumnowymi tujami i jałowcami. Po jej bokach znajdują się nasadzenia izolacyjne złożone z modrzewi oraz jodeł, za którymi rozpościerają się kwatery grzebalne. Przy głównej alei usytuowany jest dwukondygnacyjny dom przedpogrzebowy, w którym oprócz dużej kaplicy znajdują się: kostnica, chłodnia, pomieszczenie dla duchownych lub mistrzów ceremonii oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Spoczywają:

Antoni Rodziewicz (27.02.1912 – 4.01.1983)      więcej… kw 9, m 14, g 27
Felicja Rodziewicz (2.01.1916 – 16.07.2000)      więcej… kw 9, m 14, g 27
Franciszek Rodziewicz (1906 – 1949)      więcej…
Bronisław Rodziewicz (1913 – 1977)      więcej…
Antoni Rodziewicz (20.08.1927 – 26.04.2017) więcej… g 13, rz 21 kw 7
Hieronima Rodziewicz (19.08.1929 – 11.02.2022) więcej… g 13, rz 21 kw 7