GDAŃSK
cm. Oliwski

Gdańsk cm. Oliwski

Adres cmentarza i biura Gdańsk-Oliwa, ul. Opacka 8
Telefon do biura: (58) 55-22-922

Cmentarz zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków. Zlokalizowany w Gdańsku-Oliwie, zlokalizowany przy ulicy Opackiej i Czyżewskiego. Zajmuje powierzchnię 5 ha.
Na terenie Cmentarza Oliwskiego zachowała się zabytkowa kaplica cmentarna wzniesiona w 1909 r. z inicjatywy proboszcza Schrötera, według projektu architekta Singera, zbudowana przez firmę Klawikowski oraz szereg grobów z XIX i początku XX wieku oraz wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze były grobowiec o wym. 4,35 x 5 m z dwuspadowym dachem krytym blachą. Ogrodzenie cmentarza zróżnicowane, na znacznej części oryginalne, z kutych płaskowników. Od strony ul. Czyżewskiego bramy wejściowe prowadzące na istniejące dawniej 4 odrębne cmentarze.Zachował się stary drzewostan cmentarny w formie alei lipowych oraz pojedynczych drzew różnych gatunków ozdobnych sadzonych dawniej i obecnie przy poszczególnych grobach.

Spoczywają:

Irena Rodziewicz (05.02.1954 – 18.04.1972)     więcej… 7/17/3
Mieczysław Rodziewicz (23.08.1925 – 18.07.1986)     więcej… 21/18/15
Waleria Rodziewicz (09.12.1903 – 20.02.1981)     więcej… 7/17/3
Wanda Rodziewicz (12.12.1928 – 15.08.1995)     więcej… 7/17/3