GDAŃSK
cm. św. Ignacego

Gdańsk cm. św. Ignacego

Cmentarz miejscowy

Spoczywają:

Daniel Rodziewicz (05.12.1973 – 01.01.1974)     więcej… 19/7/1
Edmund Rodziewicz (29.11.1890 – 13.10.1964)     więcej… 6/4/3
Franciszka Rodziewicz (02.10.1904 – 25.02.1991)     więcej… 11/6/50
Tadeusz Rodziewicz (22.03.1934 – 05.08.2003)     więcej… 6/3/3
Czesław Rodziewicz (22.03.1929 – 05.08.2003)     więcej… 6/3/3