GDAŃSK
cm. św. Jadwigi

Gdańsk cm. św. Jadwigi

Adres cmentarza: Gdańsk-Nowy Port, ul.Góreckiego 12
Adres biura obsługi: Gdańsk-Oliwa, ul. Opacka 8
Telefon do biura: (58) 55-22-922

Cmentarz zlokalizowany przy ul. ks. Góreckiego w Gdańsku–Nowym Porcie. Powierzchnia cmentarza wynosi 1,60 ha.
Prosta kompozycja przestrzenna na planie wydłużonego prostokąta. Od wejścia prowadzi w głąb cmentarza centralna alejka lipowa. Boczne alejki dzielą cmentarz na poszczególne kwatery. Przy wejściu na cmentarz niewielka kaplica cmentarna z 1916 roku wykonana z pełnej cegły, z filarami nośnymi z cegły licówki. Drzewostan cmentarny utworzony z lip, klonów oraz pojedynczych tui i wiązów w odmianie zwisłej. Na końcu głównej alei znajdują się groby proboszczów parafii p.w. św. Jadwigi. Zachowało się niewiele nagrobków sprzed II Wojny Światowej.

Spoczywają:

Czesław Rodziewicz (04.05.1929 – 05.08.1979)     więcej… 3/11/2
Franciszka Rodziewicz (23.07.1932 – 27.08.1986)     więcej… 3/11/2
Helena Rodziewicz (05.10.1924 – 22.02.1993)     więcej… 8/2/5
Mirosław Rodziewicz (09.11.1919 – 31.12.1980)     więcej… 8/2/5
Urszula Rodziewicz (12.01.1878 – 03.01.1947)     więcej… 3/13/8
Urszula Rodziewicz (21.05.1910 – 03.11.1971)     więcej…
Wacław Rodziewicz (25.12.1887 – 09.05.1947)     więcej… 3/11/2
Wacław Rodziewicz (23.03.1923 – 02.05.1947)     więcej… 3/11/2
Wacław Rodziewicz (23.03.1923 – 23.11.1969)     więcej… 3/11/2
Wincentyna Rodziewicz (25.05.1886 – 08.08.1946)     więcej… 3/11/2