KATOWICE
cm. Murckowska

Katowice cm. Murckowska

Katowice

Cmentarz Murckowski

Spoczywają:

Jerzy Adam Radziewicz Winnicki Katowice (30.08.1919 – 05.03.1993)     więcej… .
Zygmunt Radziewicz Winnicki katowice (29.04.1921 – 10.09.1992)     więcej… .