KRUKLANKI
cm.Komunalny

Kruklanki Komunalny

Cmentarz komunalny

Spoczywają:

Bogusław Radzewicz     więcej… 09.09.1948 – 29.12.2003
Ryszard Radzewicz     więcej… 13.06.1940 – 22.09.2008
Andrzej Radzewicz     więcej… 01.07.1970 – 24.05.2006
Piotr Radzewicz     więcej…
Teresa Radzewicz     więcej…
Aleksander Radzewicz     więcej…
Bogusław Radzewicz     więcej…
Tadeusz Rodziewicz     więcej…